Goed ondernemerschap heeft bewegingsruimte nodig

Ondernemerschap is een van de kernwaarden van Van Hessen. Het betekent dat iedereen zich inzet om verbeteringen te initiëren. Ondernemerschap staat voor lef hebben, beslissingen durven nemen en nieuwe wegen inslaan. Alleen zo maken we het verschil. Maar wat betekent dit nu precies om lef te hebben, het verschil te maken of dingen te verbeteren in de uiteenlopende werksituaties waar de mensen van Van Hessen zich bevinden?

Ondernemerschap
Om een antwoord te vinden op deze vraag laten we in dit artikel een viertal mensen van Van Hessen aan het woord over wat ondernemerschap voor hen betekent en hoe ze dit concreet maken. Wij spraken met Roberto Druetto die Commercial Director is van Van Hessen Argentinië. Hij deelt met ons zijn ervaring bij een overname. Daarna kun je lezen over André De Winter, de huidige Managing Director van Van Hessen België, die de overname van het Belgische De Winter Natuurdarmen heeft geïnitieerd. Hij spreekt met name over de delicate balans tussen ondernemerschap en culturele verschillen. Frans Wellink vroegen we naar zijn ervaring tijdens het traineeship. Welke ruimte krijgt iemand die nieuw de organisatie binnenwandelt? En Jay Gotteiner, Managing Director voor Van Hessen Canada, vroegen we naar zijn ervaring met de verkoop van de producten van Van Hessen. Telkens blijkt dat ondernemerschap zoveel meer is dan een goede deal sluiten. Inventiviteit, moed, wijsheid, doorzettingsvermogen én de keuze om elkaar vrijheid en ruimte te geven maken uiteindelijk het verschil.

 

Roberto Druetto

Roberto Druetto is Commercial Director van Van Hessen Argentinië. Vóór de overname was Roberto al 15 jaar werkzaam geweest in dezelfde sector, als Export Manager. Ook al was Roberto dus vertrouwd met de wereld van varkensdarmen, de nieuwe rol van Commercial Director bleek een behoorlijke uitdaging.

In de eerste plaats is hij nu Commercial Director. Roberto benadrukt meteen het belang van de samenwerking: “Roland Furst, de Financial Director, en ik werken samen als een team. Ik leg ook verantwoording af aan Vladimir, de Managing Director voor Zuid Amerika. Hij verstaat de Zuid Amerikaanse cultuur goed wat heel belangrijk is om hier zaken te kunnen doen en heeft ons geholpen om een culturele brug te slaan tussen Argentinië en Nederland. De communicatie tussen ons is erg open. We krijgen de gelegenheid om de verschillen tussen Zuid Amerika en Europa uit te leggen. Zuid Amerika is echt een andere wereld, maar binnen het continent is Argentinië helemaal exotisch te noemen. Er zijn veel kansen hier maar ook significante risico’s. Elke dag werken we hard; de regelgeving in Argentinië vraagt veel aandacht en de economische ontwikkelingen in Argentinië zijn een uitdaging”.

“Een andere uitdaging was de impact van de overname op de binnenlandse markt voor natuurdarmen. Veel bedrijven maakten zich zorgen over wat deze overname zou gaan betekenen. We zorgden ervoor dat alles bleef draaien zoals dat voorheen het geval was om zo min mogelijk golven te maken. We deden dit door dezelfde doelen, volumes en winstmarges te behalen. Van Hessen stapte een bedrijf binnen dat ook echt volledig in bedrijf was. Vanaf het eerste moment moest de productie doorgaan, de salarissen betaald worden, de leveranciers te woord worden gestaan en darmen vervoerd worden. De transitie was daarom niet makkelijk maar het lukte wel! Nu is het zaak om vanuit het oogpunt van ondernemerschap ervoor te zorgen dat onze positie in Argentinië verder versterkt wordt”.

Als Commercial Director van Van Hessen Argentinië geeft Roberto invulling aan zijn ondernemerschap over de volle breedte van zijn vak. “Ik heb de vrijheid om beslissingen te nemen. Mijn meerderen vertrouwen erop dat ik de juiste koers vaar. Dat vind ik nog wel het prettigst aan Van Hessen. Natuurlijk brengt deze vrijheid verantwoordelijkheid met zich mee. Aan het einde van elke maand moeten wij rapporteren en resultaten overleggen. Ik vind dat erg fijn omdat het mij in staat stelt te laten zien wat we in een bepaalde periode bereikt hebben. Tegenover ons zitten onze collega’s die luisteren en ondersteuning bieden wanneer daar behoefte aan is”. 

 

André De Winter

Een gesprek met André De Winter over entrepreneurship komt onvermijdelijk uit bij de cultuurverschillen en dus stijlen van ondernemerschap tussen Nederland en België. De Winter is Managing Director van Van Hessen België en was voorheen mede-eigenaar van het toenmalige Vlaamse De Winter Natuurdarmen. “Waarom we destijds in zee zijn gegaan met een Nederlands partner? Nu, we voelden aan dat de tijd rijp was om ons aan te sluiten bij de grote jongens.

Het was niet langer te vermijden. Ik kon echter geen beter bedrijf vinden dan het Nederlandse Van Hessen. De band is namelijk al 25 jaar zeer goed”. Eigenlijk is er met de overname niet veel veranderd: “Ik ben nog steeds eindverantwoordelijke net zoals ik dat in de dertig jaar voorafgaand aan de overname was. Niemand heeft tot dusver de behoefte uitgesproken om dit te veranderen”.

In België bleef de overname overigens niet onopgemerkt. De Tijd bijvoorbeeld wijdde er een paginagroot artikel aan waarin werd gesteld dat het altijd “misere, misere, misere (is) als Nederlanders met Vlamingen samen moeten werken”. André glimlacht fijntjes. “In het artikel werd ik natuurlijk aan het woord gelaten. Ik was echter heel stellig: ‘Voor mij zal het geen probleem zijn. Van beide kanten zullen we ons aanpassen. Ik weet zeker dat het gaat lukken!’ En dat is ook uitgekomen. De reden dat ik wist dat het ging lukken lag er in dat ik Van Hessen al heel lang kende en Van Hessen ook onze Vlaamse mentaliteit”. De Winter grapt: “Wat ik deed vond Van Hessen misschien wel raar maar ze hadden geleerd het normaal te vinden en omgekeerd was dat net zo”.

Hoewel hij niet mals is over de cultuurverschillen en hoe ingrijpend die kunnen zijn voor een succesvolle bedrijfsvoering over de grens, is hij ronduit lovend over de werkwijze van het huidige management van Van Hessen dat hem volledig de vrije hand geeft in het runnen van de operaties in België. “De verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders zijn, ondanks dat we dezelfde taal spreken, misschien nog wel groter dan die tussen ons en Chinezen. Ik heb dan ook een nadrukkelijk mandaat om fouten die voortkomen uit cultuurverschillen te voorkomen”. Deze vrijheid uit zich ook in de ruimte voor ondernemerschap: “Veel overnames mislukken door te drastische koerswijzigingen door de overnemende partij. Van Hessen voert wat dat betreft een duidelijk andere strategie. Die resulteert erin dat Van Hessen België een zelfstandige entiteit is met de nodige bewegingsvrijheid. Ik ben nog steeds als entrepreneur werkzaam maar nu als onderdeel van een grotere groep.“

 

Frans Wellink

Frans Wellink is inmiddels trainee af. Hij maakt nu deel uit van Operations als Assistent Manager waar hij de rechterhand is van Arat de Waard, Director Operations. Operations is een vakgebied dat Frans na aan het hart ligt omdat je met zoveel verschillende onderdelen van het bedrijf te maken hebt: van de supply chain tot en met logistiek, van transport tot en met in- en verkoop. “Het klinkt misschien als een cliché maar Van Hessen is een enorm dynamisch bedrijf en dat vind ik erg interessant”.

Dynamisch was het zeker. Tijdens zijn tweejarig traineeship leerde Frans al snel dat bij Van Hessen initiatief op prijs wordt gesteld. “We hebben heel veel projecten binnen Operations. Door het vertrouwen van Arat is het mogelijk om projecten naar mij toe te trekken en de lead te nemen. Zo was een leverancier van ons bezig met een project in Roemenië. Daar liggen mogelijke uitbreidingskansen voor de vleessector. Aangezien ik een vergelijkbaar project in een darmlokaal in Nederland onder handen had en een casestudy heb geschreven over valorisatie, trok ik de stoute schoenen aan en zei ik dat ik het project in Roemenië voor m’n rekening wilde nemen. Samen met Arat heb ik toen een scenario geschreven over hoe wij dachten dat het darmlokaal in Roemenië een succes kan worden en welke stappen daarvoor nodig zijn. Het project is vervolgens in een heel korte tijd van start gegaan. Binnen vier maanden vonden de eerste slachtingen plaats. Er was natuurlijk een flinke leercurve – voor mij maar ook voor Van Hessen want het gaat om een nieuwe markt – maar wij zijn ondertussen operationeel”. “De combinatie van heel doelgericht sturen op resultaat en het kunnen werken in een team waarin men elkaar de ruimte geeft en respecteert, is wat Van Hessen bijzonder maakt’, stelt Frans. Aan ondernemerschap wordt volgens hem binnen Van Hessen op een bijzondere wijze invulling gegeven. “We zitten in een markt die constant in beweging is en waar veel verandert. Telkens zijn er mogelijkheden en dan weer beperkingen. Never a dull moment! In al deze situaties is het zaak telkens kansen te zien om te ondernemen, snel te schakelen, en indien nodig, nieuwe wegen in te slaan. Van Hessen maakt dit waar door bijvoorbeeld met zijn leverancier ‘mee te liften’ naar Roemenië. Maar het is ook heel erg zichtbaar in hoe je als trainee de ruimte krijgt om initiatieven te ontplooien en projecten voor jouw rekening te nemen”.

 

Jay Gotteiner

Als Managing Director van Van Hessen Canada is Jay Gotteiner niet direct betrokken bij het oogsten en kalibreren van natuurdarmen. Maar dat weerhoudt Jay en zijn team er niet van om erg enthousiast te zijn over de producten die ze verkopen in hun deel van het Noord-Amerikaanse continent. “Hoewel we hier geen darmlokalen managen, heb ik er voldoende tijd in besteed. Onderdeel van mijn training was om natuurdarmen aan te raken, te voelen en te ruiken. Ze zijn deel van mijn leven geworden”, zegt Jay met een brede grijns.

“Hoewel ondernemerschap en vooral verkoop echt mijn ding zijn, zijn er overal weer andere accenten. Aangezien ons kantoor in Montreal redelijk klein is, heeft iedereen hier veel verschillende taken. Ik koop materiaal in; niet alleen darmen maar alles wat we nodig hebben om de zaak hier draaiende te houden. Aangezien ik geen HR manager heb, mag ik ook voor mijn werknemers zorgen. Soms houdt dat zelfs in dat ik de lunch bestel voor klanten of dat ik na het werk barbecue’s organiseer”, legt Jay uit. “Ik heb dus niet de luxe om me op één ding te kunnen concentreren”. “Uiteindelijk is sales nog steeds mijn prioriteit, natuurlijk, en op dat vlak is mijn ervaring als ondernemer bij Van Hessen geweldig te noemen. Ik werd aangenomen en getraind. Vervolgens was ik op mezelf aangewezen. Ik heb al heel wat ervaring in de zakenwereld opgedaan. Wat hier opviel was dat alles al op z’n plek stond. We hebben alle tools die we nodig hebben. Of dat nu gaat om hoogwaardige business software, een fantastische supply chain, of een efficiënt systeem om onze producten bij onze Canadese klanten te krijgen. Het belangrijkste is echter wel dat het product zelf superieur is. Wat kun je nog meer voor jezelf wensen als je een sales tijger bent zoals ik? Ik voel me vaak als het konijntje in de batterijreclame dat van geen ophouden weet. Jay deed dus waar hij goed in was: “Het enige wat ik hoefde te doen was omzet genereren. Dat was een kwestie van potentiële klanten koppelen aan ons product. We hadden onszelf beloofd dat we tenminste één nieuwe klant per maand zouden binnenhalen. Dat loopt natuurlijk flink op na verloop van tijd”. Voor Jay en z’n team was dit geen probleem: “Het gaat om meer dan alleen het hebben van een goed product. De infrastructuur en de supply chain kennen hun gelijke gewoon niet. Van Hessen is product plus business en allebei zijn ze perfect. Alle barrières om te verkopen zijn geslecht. Daar komt nog bij dat ik de vrijheid heb om te doen wat ik wil om Van Hessen Canada te laten groeien. Er kan dus nog van alles gebeuren”, lacht Jay, “Misschien gaat Van Hessen Canada in de toekomst wel darmlokalen beheren!”