Toen & Nu

Leren binnen Van Hessen is altijd van cruciaal belang geweest. Het vakgebied van Van Hessen is specialistisch. Je kan er geen reguliere opleiding voor volgen. Hoe ging dat vroeg en hoe gaat dat nu?

Toen En Nu

TOEN

 

Leren binnen Van Hessen is altijd van cruciaal belang geweest. Het vakgebied van Van Hessen is specialistisch. Je kan er geen reguliere opleiding voor volgen. Dat betekent dat kennisoverdracht voor een groot deel ‘on the job’ is. Door te doen, leer je. Daarbij wordt niet alles op een presenteerblaadje aangereikt. Het is belangrijk de juiste vragen te stellen aan de juiste mensen. Natuurlijk waren er wel gestandaardiseerde procedures. Die waren o.a. vastgelegd in het zogenaamde darmenhandboek. De informatie daarin was echter statisch en vaak wat verouderd. Ook werd er voorzichtig mee omgegaan vanwege het vertrouwelijke karakter. Slechts enkelen kregen toegang tot deze informatie. Een beetje het geheim van de smid. In deze tijd van kennis delen en online leren, werkt ook Van Hessen aan een nieuwe ontwikkeling: e-learning. Een online intern platform voor het verspreiden van eenduidige kennis wereldwijd binnen een beveiligde omgeving.

NU

 

Volgens Sandra Floor, Van Hessens Learning & Development specialist, is de digitalisering maar één aspect. Het nieuwe e-leren dient diverse doelen. “Kennis moet geborgd worden binnen het bedrijf”, stelt Sandra. “Alle kostbare kennis zit in de hoofden van mensen. Wat gebeurt er met deze kennis wanneer men weggaat? Daarnaast is het voor het sterk groeiende Van Hessen belangrijk kennis te standaardiseren zodat medewerkers wereldwijd hetzelfde leren. Ook kunnen medewerkers nu onafhankelijk van een ander kennis tot zich nemen. Dit sluit goed aan bij de huidige tijd. Bovendien vindt verdieping sneller plaats wanneer mensen een online training hebben gevolgd voordat ze het in de praktijk tegenkomen”. Met de Van Hessen Academy bereidt Van Hessen zich voor op de toekomst.