Innoveren in tijden van schaarste

Van Hessen heeft in de afgelopen jaren groei gekend. Innovaties in de verwaarding van darmen en de andere organen van het darmpakket hebben het bedrijf tot een speler van formaat gemaakt in de vleesindustrie. De fusie van 2017 was een hoogtepunt in dat proces. In 2020 is er echter een nieuwe situatie ontstaan. Terwijl de coronapandemie zich voltrok, werd op meerdere gebieden schaarste merkbaar. De hele supply chain heeft er mee te maken. VH Matters ging in gesprek met Harald van Boxtel, Rowan Geldman, Paul van Lankveld, Leendert Klink en Rob Schouten om te zien hoe Van Hessen inspeelt op de nieuw ontstane situatie.

Innovating In Times Of Scarcity

Minder grondstoffen. Hoe gaat Van Hessen daar mee om?

 

Wat is er aan de hand?

‘Er spelen een aantal zaken’, zegt Harald. ‘In Europa verwachten we op korte termijn minder darmpakketten te kunnen verwerken. Dit wordt veroorzaakt door de huidige maatschappelijke discussie rondom stikstof, CO2 en dierenwelzijn. Ook de opkomst van vegetarische en vegan producten speelt mee.’ De verwachting is dat bijvoorbeeld in Duitsland de varkensstapel bijna zal halveren. ‘Dit zagen we al aankomen en we hadden dit ook opgenomen in het strategisch plan van Van Hessen, maar de snelheid waarmee dit gebeurt verrast ons’.

De Europese trend moet in een bredere context geplaatst worden. Door de lockdown tijdens de coronapandemie werd de internationale supply chain ontregeld. Corona gaf ook de aanzet tot een nieuwe bewustwording rondom de verspreiding van dierziekten en heeft een nieuwe visie op de vleessector gebracht. De coronacrisis werd snel opgevolgd door de oorlog in Oekraïne, wat op zijn beurt weer een energiecrisis teweeg heeft gebracht. In het algemeen zijn landen meer risicomijdend geworden. Nieuwe regels en veterinaire beperkingen zorgen dat onze supply chain complexer wordt en vertraging oploopt.

‘Dit heeft gevolgen voor onze klanten,’ legt Rob uit, ‘want schaarste leidt tot hogere prijzen. We hebben daar gesprekken over met onze klanten. We moeten de gevolgen doorberekenen in de prijs. De afdeling Supply & Demand moet harder werken terwijl de logistieke keten langer is geworden. De prijzen worden ook nog eens aangejaagd door de inflatie die ons met een structurele prijsverhoging laat zitten.’ Rowan ziet ook gevolgen voor hoe bedrijven opereren. ‘Als je naar het verleden kijkt, zie je dat bij een tekort aan grondstoffen bedrijven zich aanpassen door middel van fusies zodat er schaalvoordeel behaald kan worden.’

 

Rob Schouten

De schaarste leidt tot hogere prijzen en die worden ook nog eens aangejaagd door de inflatie. Wij hebben daar gesprekken over met onze klanten.

 

Van Hessen heeft, net als veel andere bedrijven in de vleesindustrie, te maken met een schaarste in personeel. Migratiearbeid heeft een tijdlang gewerkt maar ook daar lopen we nu tegen de grenzen aan. ‘Eerst zochten we voor de bezetting van onze darmlokalen mensen uit Polen, daarna Roemenen en Bulgaren’, zegt Leendert. ‘Nu al komen er bijvoorbeeld mensen uit de Filipijnen werken in de slachterijen in Engeland. Maar straks? Wat doen we dan?’ Een probleem dus, vooral ‘omdat de slachterij als eerste mensen nodig heeft en er dan pas mensen voor het darmlokaal beschikbaar komen’, legt Paul uit. ‘Het darmlokaal, Van Hessen dus, krijgt als eerste met een tekort aan mensen te maken. Op sommige plaatsen gaan de darmen al op de afvalhoop. Wat een verlies!’

‘Hoe dan ook’, zegt Harald, ‘Wij hebben een deassemblageproces waarbij het darmpakket uit elkaar wordt gehaald en wij bewerkte producten verkopen. Zonder grondstoffen of voldoende mensen om ze te oogsten, kunnen wij onze klanten niet bedienen. We zagen de schaarste in 2017 al aankomen, maar vanaf 2020 zit er ineens versnelling in’. Dankzij haar vooruitziende blik heeft Van Hessen strategisch voorgesorteerd op vier aandachtsgebieden: nieuwe én bestaande markten, verwaarding, local for local en innovatie. Daarbij is de strategie erop gericht om de beste te zijn.

 

Harald van Boxtel

De supply chain is daarnaast complexer geworden. Obstakels kunnen soms voor vertraging zorgen. Omwille van de allocatie wil je daarom dichter bij de klant zitten. Van een just-in-time economie gaan we steeds meer naar een buffereconomie.

Nieuwe en bestaande markten

Om de schaarste van grondstoffen het hoofd te bieden, is er volgens Harald een grotere bron nodig dan Europa alleen. ‘Zeker, Van Hessen doet dit al in Noord Amerika, maar we moeten nóg internationaler. Dit geldt niet alleen voor darmen maar net zo hard voor mucosa en de overige organen van het darmpakket’. In het gesprek wordt duidelijk dat Van Hessen hier allang op inzet. ‘Het mooie van ons bedrijf is dat je makkelijk kunt verhuizen. Je gaat gewoon naar waar de varkens zijn’, zegt Leendert. Samen noemen ze het rijtje op: Chili, Paraguay, Argentinië, Mexico, Noorwegen en Roemenië. Naast een uitbreiding naar nieuwe gebieden wil Van Hessen ook een verdere penetratie van Van Hessens bestaande markten. Juist in Europa: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje worden genoemd. Van Hessen staat voor de uitdaging marktaandeel te vergroten in een kleiner wordende industrie. Volgens Rob ‘dwingt de schaarste op de thuismarkt ons ook om de keuze te maken voor partners die ons anker naar de toekomst zijn. We laten natuurlijk geen enkele klant aan zijn lot over, maar we maken keuzes om er voor te zorgen dat wij bij de winnaars in de industrie horen’.

Verwaarding

‘Maar we hebben nog meer opties’, zegt Rob. Wij zijn in staat om onze producten te verwaarden. Van Hessen wil een nog betere verwaarding realiseren van haar bestaande en toekomstige grondstoffen. Sinds de introductie van het nieuwe mes, halen we nu al significant meer rendement uit onze darmen. Ons Gutroom Competence Center ziet overal ter wereld toe op de implementatie en naleving van best practices.’

Local for local

Naast verwaarding, dus meer rendement, vindt Harald het daarnaast ook belangrijk dat ‘we voor de grondstoffen die we oogsten dichter bij de eindklant zitten. Van Hessen heeft hierin al een sterke positie en daar moeten we verder op in zetten’. Zo is er niet alleen meer rendement, maar hoeft Van Hessen ook minder kosten te maken om het eindproduct bij de klant te krijgen. Rowan merkt terecht op dat we op deze manier van een centraal naar een gedecentraliseerd model gaan. Volgens Rob helpt deze local for local benadering ook een buffer op te bouwen in de supply chain. In het verleden werden de geoogste darmen verscheept naar China en daar gesorteerd waarna ze naar het land van bestemming gingen.

Paul van Lankveld

Door op steeds meer locaties te gaan sorteren, zitten we niet alleen dichter bij de klant, maar kunnen we ook sneller inspelen op bijvoorbeeld veterinaire beperkingen, capaciteitsproblemen en logistieke uitdagingen.

‘Omdat China aan het veranderen is en met nieuwe regelgeving komt, kleeft aan deze manier van werken nu een risico’, zegt Harald. ‘Onafhankelijk worden is niet makkelijk’, stelt Paul. ‘In China hebben we een goed geoliede machine. De andere locaties hebben nog veel aandacht nodig van het management.’ Toch is de transitie naar gedecentraliseerde sortering in volle gang. Inmiddels sorteert Van Hessen in Brazilië, Paraguay, Egypte en Marokko. Er zijn twee bijkomende aspecten. Leendert noemt duurzaamheid: ‘Met het zandlopermodel moet een product twee keer de hele wereld over’. ‘De supply chain is daarnaast complexer geworden’, zegt Harald, ‘en omwille van de allocatie wil je dichter bij de klant zitten. Van een just-in-time economie gaan we steeds meer naar een buffereconomie.’ ‘In dit geval moeten we de schaarste aan sorteerfaciliteiten buiten China ombuigen naar meerdere locaties die dichter bij de klant zitten’, concludeert Paul.

Innovatie

‘Omdat de beschikbaarheid aan arbeid een mondiaal probleem is, zetten we in op automatisering en robotisering. Arbeid wordt schaarser en ook steeds duurder’, zegt Leendert. ‘We zagen dit vijf jaar geleden al aankomen. Door middel van robotisering en automatisering kunnen we de individuele productiviteit verhogen en tegelijk meer rendement behalen’. ‘De nood is er nu’, zegt Harald, ‘In de USA oogst men op sommige plekken de grondstoffen al niet meer’. Van Hessen wil ook meer eigen fabrieken en samen met partners het proces nog efficiënter inrichten. ‘Hier ligt voor ons een kans’, zegt Rob, ‘maar technologische innovatie is maar één kant van de oplossing. Van Hessen blijft ook investeren in zijn mensen. Er moet een nieuwe generatie managers komen. ‘De gemiddelde leeftijd in deze kamer laat wel zien hoe belangrijk dat is’, merkt Leendert nuchter op. ‘Daarom hebben we naast carrièreplanning ook successieplanning nodig’, vult Rob aan. ‘Klopt’, zegt Leendert, ‘werving blijft belangrijk, juist ook van mensen met de juiste kennis en kunde. Via ons netwerk lukt het goed om onze doelgroep te bereiken. Ook weet kwaliteitspersoneel steeds weer de weg naar
Van Hessen te vinden’.

Leendert Klink

We zetten in op automatisering en robotisering omdat arbeid steeds schaarser en duurder wordt. Tegelijk koesteren wij de mensen die we hebben door goed voor ze te zorgen en blijven we inzetten op werving.

Samenwerken met de winnaars

Zo blijkt dat Van Hessen goed voorbereid is op de uitdagingen van de toekomst. Door altijd alert te zijn op veranderingen in de markt en maatschappij en daar tijdig op in te spelen, heeft Van Hessen een uitstekende uitgangspositie om de schaarste in grondstoffen en mensen op te vangen. Nieuwe markten worden aangeboord, bestaande worden beter benut en dat steeds meer local for local. Maximale verwaarding is altijd al de drijfveer achter Van Hessen geweest en door aandacht voor mensen en de toepassing van innovaties kunnen we dat steeds beter doen. Dit alles ondanks het feit dat de supply chain ingewikkeld is en er altijd weer nieuwe uitdagingen bij komen ‘Wij willen de winnaars in de industrie bedienen’, zegt Rob. ‘Maar er daarnaast ook juist zijn voor die partijen die in een nichemarkt opereren en daarom ook belangrijk blijven’, vult Harald aan. ‘En vergeet niet: we doen dit zowel aan de aanbod- als de vraagzijde. Verder is het onze taak als senior management vooruit te kijken en te signaleren’. Van Hessen is groei gewend en maakt nu pas op de plaats. Maar de juiste bewegingen richting decentralisatie, innovatie en verdere verwaarding zijn al eerder in gang gezet.

Rowan Geldman

Met onze local for local strategie gaan we naar een gedecentraliseerd model waarbij wij zoveel mogelijk in hetzelfde land producten oogsten en verwerken. Door middel van fusies kunnen we lokaal ook schaalvoordeel behalen.